transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Combined treatment with Dexamethasone and Raloxifene totally abrogates osteoporosis and joint destruction in experimental postmenopausal arthritis

Författare och institution:
Ulrika Islander (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research); Caroline Jochems (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research); Alexandra Stubelius (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research); Annica Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research); Marie Lagerquist (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Centre for Bone and Arthritis Research); Claes Ohlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Centre for Bone and Arthritis Research); Hans Carlsten (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research)
Publicerad i:
Arthritis Research and Therapy, 13 ( 3 ) s. R96
ISSN:
1478-6354
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Introduction: Postmenopausal patients with rheumatoid arthritis (RA) are often treated with corticosteroids. Loss of estrogen, the inflammatory disease and exposure to corticosteroids all contribute to the development of osteoporosis. Therefore, our aim was to investigate if addition of the selective estrogen receptor modulator raloxifene, or estradiol, could prevent loss of bone mineral density in ovariectomized and dexamethasone treated mice with collagen-induced arthritis (CIA). Methods: Female DBA/1-mice were ovariectomized or sham-operated, and CIA was induced. Treatment with dexamethasone (Dex) (125 microg/d), estradiol (E2) (1 microg/d) or raloxifene (Ral) (120 microg/day) alone, or the combination of Dex + E2 or Dex + Ral, was started after disease onset, and continued until termination of the experiments. Arthritic paws were collected for histology and one of the femoral bones was used for measurement of bone mineral density. Results: Dex-treatment alone protected against arthritis and joint destruction, but had no effect on osteoporosis in CIA. However, additional treatment with either Ral or E2 resulted in completely preserved bone mineral density. Conclusions: Addition of raloxifene or estradiol to dexamethasone-treatment in experimental postmenopausal polyarthritis prevents generalized bone loss.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
rheumatoid arthritis, collagen-induced arthritis, Estrogen, Selective estrogen receptor modulator, Immune system, bone mineral density, dexamethasone, raloxifene,
Postens nummer:
142579
Posten skapad:
2011-06-28 12:48
Posten ändrad:
2014-08-12 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007