transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of prostate cancer in unscreened men: external validation of a risk calculator.

Författare och institution:
Heidi A van Vugt (-); Monique J Roobol (-); Ries Kranse (-); Liisa Määttänen (-); Patrik Finne (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Chris H Bangma (-); Fritz H Schröder (-); Ewout W Steyerberg (-)
Publicerad i:
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 47 ( 6 ) s. 903-9
ISSN:
1879-0852
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Prediction models need external validation to assess their value beyond the setting where the model was derived from.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
142542
Posten skapad:
2011-06-28 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007