transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upper urinary tract carcinoma in Lynch syndrome cases.

Författare och institution:
David G Crockett (-); David G Wagner (-); Sten Holmäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Sonny L Johansson (-); Henry T Lynch (-)
Publicerad i:
The Journal of urology, 185 ( 5 ) s. 1627-30
ISSN:
1527-3792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients with Lynch syndrome are much more likely to have generally rare upper urinary tract urothelial carcinoma but not bladder urothelial carcinoma. While the risk has been quantified, to our knowledge there is no description of how this population of patients with Lynch syndrome and upper urinary tract cancer differs from the general population with upper urinary tract cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
142538
Posten skapad:
2011-06-28 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007