transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen

Författare och institution:
Marianne Törner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Arbetsmiljöverkets kunspaksöversikter, 2010:1
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Säkerhetsklimat, säkerhetskultur, organisationsklimat, organisationskultur
Postens nummer:
142491
Posten skapad:
2011-06-27 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007