transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study.

Författare och institution:
Fritz H Schröder (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Monique J Roobol (-); Teuvo L J Tammela (-); Stefano Ciatto (-); Vera Nelen (-); Maciej Kwiatkowski (-); Marcos Lujan (-); Hans Lilja (-); Marco Zappa (-); Louis J Denis (-); Franz Recker (-); Antonio Berenguer (-); Liisa Määttänen (-); Chris H Bangma (-); Gunnar Aus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Arnauld Villers (-); Xavier Rebillard (-); Theodorus van der Kwast (-); Bert G Blijenberg (-); Sue M Moss (-); Harry J de Koning (-); Anssi Auvinen (-); Svante Bergdahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 360 ( 13 ) s. 1320-8
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer was initiated in the early 1990s to evaluate the effect of screening with prostate-specific-antigen (PSA) testing on death rates from prostate cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Age Factors, Aged, Biopsy, Digital Rectal Examination, Europe, epidemiology, Follow-Up Studies, Humans, Male, Mass Screening, utilization, Middle Aged, Patient Compliance, Prostate, pathology, Prostate-Specific Antigen, blood, Prostatectomy, Prostatic Neoplasms, diagnosis, mortality, therapy, ultrasonography, Quality of Life, Registries, Regression Analysis, Risk
Postens nummer:
142468
Posten skapad:
2011-06-27 14:16
Posten ändrad:
2012-04-10 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007