transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Where's the math? Locations of mathematical activity in classes with handheld technologies

Författare och institution:
Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
European Association for Research on Learning and Instruction,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
education, technology, mathematics
Postens nummer:
142440
Posten skapad:
2011-06-27 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007