transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pulmonary haemodynamics and right ventricular function during cemented hemiarthroplasty for femoral neck fracture.

Författare och institution:
Mathias Kotyra (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Erik Houltz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Sven-Erik Ricksten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 54 ( 10 ) s. 1210-6
ISSN:
1399-6576
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bone cement implantation syndrome (BCIS) is characterised by hypoxia, hypotension and loss of consciousness occurring early after bone cementation. The haemodynamic perturbations during BCIS have not been extensively studied, particularly not in patients with femoral neck fracture. We evaluated the effects of cemented hemiarthroplasty, in these patients, on pulmonary haemodynamics, right ventricular performance, intrapulmonary shunting and physiological dead space.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Arthroplasty, adverse effects, Blood Gas Analysis, Blood Pressure, drug effects, Bone Cements, adverse effects, Catheterization, Swan-Ganz, Female, Femoral Neck Fractures, complications, physiopathology, surgery, Hemodynamics, drug effects, physiology, Humans, Male, Norepinephrine, pharmacology, Pulmonary Artery, physiology, Pulmonary Circulation, drug effects, physiology, Respiratory Dead Space, physiology, Stroke Volume, physiology, Thermodilution, Vasoconstrictor Agents, pharmacology, Ventricular Function, Right, physiology
Postens nummer:
142361
Posten skapad:
2011-06-23 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007