transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attitydbegreppet i språkvetenskapen

Författare och institution:
Lars-Gunnar Andersson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs arkiv för nordisk ordforskning, 39 s. S. 231–242
ISSN:
0348-7741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Attityder, sociolingvistik
Postens nummer:
142335
Posten skapad:
2011-06-23 10:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007