transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bijnamen in Kruishoutem

Nicknames in Kruishoutem

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Jaarboek van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim, 2 s. 156-165
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
142285
Posten skapad:
2011-06-22 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007