transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paracetamol – accumulating reports of an association with allergy and asthma.

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 100 ( 1 ) s. 12-3
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Biofarmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Acetaminophen, adverse effects, Antipyretics, adverse effects, Asthma, chemically induced, Child, Female, Humans, Hypersensitivity, etiology, Infant, Pregnancy, Prenatal Exposure Delayed Effects, chemically induced, Risk
Postens nummer:
142229
Posten skapad:
2011-06-22 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007