transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om alkohol och livskonsekvenser

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Krönika i PROFFS - Tidningen för yrkestrafikanter nr 6/7-2011, s.11, ( 6-7 ) s. 11
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Alkohol, vägtrafikolyckor, skadeprevention
Postens nummer:
142224
Posten skapad:
2011-06-22 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007