transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book review of Gert De Sutter "Rood, groen, corpus! Een taalgebruiksgebaseerde analyse van woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen"

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Nederlandse Taalkunde, 12 ( 1 ) s. 87-91
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Nederländska
Postens nummer:
142131
Posten skapad:
2011-06-21 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007