transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grammaticalisatie in de ambtelijke formule 'zoals voorzeid is'

Grammaticalization in the official chancellery formula 'zoals voorzeid is'

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 126 ( 1 ) s. 20-33
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Nederländska
Postens nummer:
142124
Posten skapad:
2011-06-21 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007