transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lantbruksarkitekturen: internationella stömningar i svensk tolkning

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Jordbruks och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 - studier av de areella näringarnas geografi och historia., s. 169-188
ISBN:
978-91-86573-10-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl Skogs- och Lantbruksakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Areell teknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi ->
Areell ekonomi
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
142101
Posten skapad:
2011-06-20 19:31
Posten ändrad:
2011-06-20 19:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007