transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Applications of Subgradient Optimization and an Extension

Författare och institution:
Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
ISBN:
91-7870-853-2
Antal sidor:
69
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Linköping Studies in Science and Technology
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Datum för examination:
1992-01-22
Tidpunkt för examination:
13:15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Energi
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
142090
Posten skapad:
2011-06-20 17:49
Posten ändrad:
2014-10-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007