transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociotechnical relations in the creation of an interest-driven open course

Författare och institution:
Marisa Ponti (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
E-learning and Digital Media, 8 ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
142083
Posten skapad:
2011-06-20 16:06
Posten ändrad:
2011-08-09 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007