transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The inner of the two Muc2 mucin-dependent mucus layers in colon is devoid of bacteria.

Författare och institution:
Gunnar C. Hansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Malin E V Johansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Gut microbes, 1 ( 1 ) s. 51-54
ISSN:
1949-0984
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We have recently shown that the colon is protected by an inner mucus layer that efficiently separates the bacteria in the outer mucus from the epithelial cells. The inner mucus is impervious for bacteria and built by a network formed by the MUC2 mucin. Lack or defects in this inner mucus layer allow bacteria to reach the epithelia, something that triggers colon inflammation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Postens nummer:
142057
Posten skapad:
2011-06-20 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007