transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensitivity to student learning – a possible way of learning to enhance learning?

Författare och institution:
Ulla Runesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Tuula Maunula (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Constructing knowledge for teaching secondary mathematics: Tasks to enhance prospective and practicing teacher learning, s. 263-279
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
learning study, mathematics
Postens nummer:
141969
Posten skapad:
2011-06-20 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007