transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lär av dödskrascherna.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i LO-tidningen den 10 juni 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
trafikdöd, ungdomar, skolor, polis, förebyggande arbete
Postens nummer:
141823
Posten skapad:
2011-06-17 06:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007