transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya sociala klyftor och en marknadsanpassad skola

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kulturvetenskaper); Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förorten, skolan och ungdomskulturen,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
141786
Posten skapad:
2011-06-16 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007