transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

, Volvos, and “50 Cent”: The Cross-National Triangulation Challenges of a “White” Swede and a “Black” American

Författare och institution:
L J Dance (-); Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Rethinking Race and Ethinicity in Reasearch Methods,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Postens nummer:
141782
Posten skapad:
2011-06-16 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007