transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Price-directive traffic management - Applications of side constrained traffic equilibrium models

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Larsson (-)
Publicerad i:
Transportation Networks: Recent Methodological Advances, s. 83-97
ISBN:
978-0080430522
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141720
Posten skapad:
2011-06-15 11:38
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007