transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensitivity analysis of traffic equilibria revisited

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); R Tyrrell Rockafellar (-)
Publicerad i:
Preprints of TRISTAN IV, s. 189-194
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141714
Posten skapad:
2011-06-15 11:25
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007