transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

UngKAB09 Knowledge, attitudes and sexual behaviour in young people in Sweden. English summary and questionnaire.

Författare och institution:
Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete); Abelsson Jonna (Institutionen för socialt arbete); Margareta Forsberg (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
141703
Posten skapad:
2011-06-14 16:41
Posten ändrad:
2011-06-14 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007