transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A partial linearization algorithm for the traffic assignment problem

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Larsson (-); Z.-W. Liu (-)
Publicerad i:
Optimization, 28 ( 1 ) s. 47-61
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
141648
Posten skapad:
2011-06-13 16:23
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007