transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A class of gap functions for variational inequalities

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Larsson (-)
Publicerad i:
Mathematical Programming, A, 64 ( 1 ) s. 53-79
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Energi
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
141647
Posten skapad:
2011-06-13 16:22
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007