transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Equilibrium characterizations of solutions to side constrained asymmetric traffic assignment models

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Larsson (-)
Publicerad i:
Le Matematiche, 49 ( 2 ) s. 249-280
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141643
Posten skapad:
2011-06-13 16:19
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007