transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Topology optimization of sheets in contact by a subgradient method

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Joakim Petersson (-)
Publicerad i:
International Journal of Numerical Methods in Engineering, 40 ( 7 ) s. 1295-1321
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Annan materialteknik ->
Övrig teknisk mekanik
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141638
Posten skapad:
2011-06-13 16:12
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007