transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ergodic convergence in subgradient optimization

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Larsson (-); Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Optimization Methods and Software, 9 ( 1 & 3 ) s. 93-120
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Energi
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141631
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-06-13 16:03
Posten ändrad:
2014-10-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007