transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The combined distribution and stochastic assignment problem

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Jan Lundgren (-)
Publicerad i:
Annals of Operations Research, 82 s. 309-329
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141628
Posten skapad:
2011-06-13 15:57
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007