transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensitivity analysis of variational inequalities over aggregated polyhedra, with application to traffic equilibria

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); R Tyrrell Rockafellar (-)
Publicerad i:
Transportation Science, 37 ( 1 ) s. 56-68
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
141616
Posten skapad:
2011-06-13 15:39
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007