transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Off-Election Democracy: Towards an Integrative Analytical Framework

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Uppsats presenterad vid The ECPR Joint Sessions, St Gallen,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
141615
Posten skapad:
2011-06-13 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007