transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leader Responsiveness in Off-Election Democracy

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presenterad vid APSA, Washington DC, september 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
141596
Posten skapad:
2011-06-13 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007