transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolution of free, complexed, and total serum prostate-specific antigen and their ratios during 1 year of follow-up of men with febrile urinary tract infection.

Författare och institution:
Björn Zackrisson (-); Peter Ulleryd (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar); Gunnar Aus (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); Hans Lilja (-); Torsten Sandberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar); Jonas Hugosson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Urology, 62 ( 2 ) s. 278-81
ISSN:
1527-9995
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine the serum values of free, complexed, and total prostate-specific antigen (PSA) and their ratios in men with febrile urinary tract infection (UTI) during 1 year of follow-up.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Diagnosis, Differential, Fever, blood, diagnosis, microbiology, Follow-Up Studies, Humans, Male, Middle Aged, Prospective Studies, Prostate-Specific Antigen, blood, Prostatic Diseases, diagnosis, Prostatic Neoplasms, diagnosis, Urinary Tract Infections, blood, diagnosis, microbiology
Postens nummer:
141569
Posten skapad:
2011-06-13 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007