transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Hygiene risk factors and antibiotics use. A point-prevalence study in long-term municipality care in the county of western Gotaland].

Vårdhygieniska riskfaktorer och användning av antibiotika. Punktprevalensstudie vid särskilda boenden i Västra Götalands län.

Författare och institution:
Lisbeth Karlsson (-); Kerstin Lindroth (-); Sören Elowson (-); Anette Persson (-); Marie Eriksson (-); Ann-Christine Midtvedt (-); Margaretha van Raalte (-); Mette Schewenius (-); Peter Ulleryd (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 41 ) s. 3080-3
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Anti-Bacterial Agents, administration & dosage, adverse effects, Bacterial Infections, drug therapy, prevention & control, Catheters, Indwelling, adverse effects, Cross Infection, epidemiology, microbiology, prevention & control, transmission, Drug Resistance, Microbial, Drug Utilization, Equipment Contamination, Humans, Hygiene, Infection Control, Long-Term Care, Nursing Homes, Prevalence, Risk Factors, Sweden, epidemiology, Wound Infection, drug therapy, microbiology, prevention & control
Postens nummer:
141568
Posten skapad:
2011-06-13 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007