transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Cost Accounting to Customer Accounting in the Hospitality Industry – a Constructive Approach

Författare och institution:
Mats Carlbäck (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Antal sidor:
73
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Datum för examination:
2011-06-07
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
CG-salen, Vasagatan 1, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Opponent:
Professor Peter Harris, Oxford Brookes University, Oxford, England
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Restaurant Industry, Management Accounting Tools, Management Control, Experience Accounting, FAMM, Cost Allocation, Performance Measurement, Contructive Approach
Postens nummer:
141515
Posten skapad:
2011-06-10 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007