transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion as a resource? Spoken discourse on encountering religion and religious education in Swedish schools

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
ENRECA, London. 12-16/5, 2011. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
141332
Posten skapad:
2011-06-01 22:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007