transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematik i arbetslivet

Författare och institution:
Lars Gustafsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2011:1 ) s. s. 61-63
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
matematikundervisning, matematik i arbetslivet
Ytterligare information:
Här presenteras boken "Improving mathematics at work. The need for techno-mathematical literacies", som är skriven av Celia Hoyles, Richard Noss, Phillip Kent och Arthur Bakker.
Postens nummer:
141310
Posten skapad:
2011-06-01 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007