transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det handlar om symmetri

Författare och institution:
Anette Jahnke (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2011:1 ) s. s. 3-6
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, symmetri
Postens nummer:
141279
Posten skapad:
2011-05-31 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007