transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antal. Addition och subtraktion

Författare och institution:
Bengt Johansson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Bergius, Berit, Emanuelsson, Göran, Emanuelsson, Lillemor et al. (red.) (2011). Matematik - ett grundämne, s. s. 65-72
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Talrika studier visar vikten av att elever tidigt utvecklar förståelse för tal och hantering av tal. Att ha kunskap om och stödja denna utveckling hos enskilda elever är av avgörande betydelse.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, taluppfattning
Postens nummer:
141244
Posten skapad:
2011-05-31 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007