transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjer och närstående måste få stöd efter trafikolyckor.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Lars Olov Sjöström (-)
Publicerad i:
Debattartikel den 24 maj 2011 i Accentmagasinet – magasin utgivet av IOGT-NTO i Sverige.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Rattfylleriolyckor, närstående, livsomställning, trafikolyckor, POSOM, socialtjänst, självupplevelser
Postens nummer:
141239
Posten skapad:
2011-05-31 07:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007