transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using different levels of biological organisation as indication of effects on fish fauna caused by pesticides exposure in a rain forest reserve, Brazil

Författare och institution:
Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys, Chalmers); Linda Andersson (-); Sara Elfvendahl (-); Pedro Gerhard (-); Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys, Chalmers); Joachim Sturve (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
Poster presentation, 21st Annual Meeting of SETAC, Nashville, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Postens nummer:
141215
Posten skapad:
2011-05-30 15:18
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007