transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction to the Special Themed Section: Fashion in Research and in Management

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Organization Studies, 32 s. 599-602
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Nivå 2
Postens nummer:
141174
Posten skapad:
2011-05-30 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007