transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvecklingens ekonomi och politik, 2:a upplagan

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
ISBN:
978-91-44-07210-4
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Ny upplaga.
Postens nummer:
141130
Posten skapad:
2011-05-27 17:14
Posten ändrad:
2011-10-18 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007