transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On plants and textual representations of plants. Learning to reason in institutional categories.

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
T. Koschmann (Ed.), Theories of learning and studies of instructional practice, s. 279-290
ISBN:
978-1-4419-7581-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Learning, John Dewey
Postens nummer:
141127
Posten skapad:
2011-05-27 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007