transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Current pain treatment--no alternative for osteoarthritis patients with severe pain?].

Modern smärtbehandling--inget alternativ för artrospatienter med svår smärta?

Författare och institution:
Peter Dahm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Mats Karlsson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 35 ) s. 2347
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
Analgesics, Opioid, adverse effects, therapeutic use, Humans, Osteoarthritis, drug therapy, Pain, drug therapy, Physician's Practice Patterns, Quality of Life, Risk Factors
Postens nummer:
141072
Posten skapad:
2011-05-26 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007