transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musculoskeletal pain: prescription of NSAID and weak opioid by primary health care physicians in Sweden 2004-2008 - a retrospective patient record review.

Författare och institution:
Metha Brattwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Ibrahim Turan (-); Jan Jakobsson (-)
Publicerad i:
J Pain Res, 3 s. 131-5
ISSN:
1178-7090
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the prescription of oral analgesics for musculoskeletal pain by primary care physicians over a 5-year period in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
141058
Posten skapad:
2011-05-26 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007