transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“What happens when a new Government enters office? A comparison of ideological change in British and Swedish foreign policy 1993-2010”.

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Douglas Brommesson (-)
Publicerad i:
Papper presenterat på Högre Allmänna Seminariet, samhällsvetenskapliga institutionen Linnéuniversitetet december 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
foreign policy ideology change Sweden United Kingdom
Postens nummer:
141054
Posten skapad:
2011-05-26 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007