transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjer och närstående måste få stöd efter trafikolyckor.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Lars Olov Sjöström (-)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 25 maj 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Krisstöd, kommuner, trafikolyckor, rattfylleriolyckor, närstående
Postens nummer:
141052
Posten skapad:
2011-05-26 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007