transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pursuing the Wrong Options? Adjustment Costs and the Relationship between Uncertainty and Capital Accumulation

Författare och institution:
S.R. Bond (-); Måns Söderbom (Institutionen för nationalekonomi med statistik); G. Wu (-)
Publicerad i:
Economics Letters, 11 s. 249-251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
140946
Posten skapad:
2011-05-23 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007